La parole aux clients,
voici ce qu'ils disent de Afsprakenbeheer.be

Grâce au feed-back de nos clients, l'agenda en ligne est un outil puissant qui simplifie le fonctionnement quotidien du cabinet.

“Bedankt nogmaals een gemakkelijke agenda. Een pluim voor jou, ook voor Maxim en ook de rest van het personeel om onze agenda zo snel in orde te brengen. Een groot verschil met onze vorige agenda.”

Dr. Tim Henrotay -

Lire une autre citation